Is it a fair tale?

Det finns ett akut behov av bilder som inte befäster normer. Inte minst i sociala medier kan en verksamhet jobba medvetet och normkreativt med inkluderande kommunikation via de bilder som förmedlas.

  • Normkreativ bildanalys är grunden för Fairtale
    hello@fairtale.org
  • Normkreativt bildsökresultat
    hello@fairtale.org
  • Fairtale vill öka användandet av bilder som inte befäster normer
    hello@fairtale.org